FANDOM


NWorldofDarknessLogo
Nowy Świat Mroku (ang. New World of Darknes) jest scenerią w nastroju współczesnego gotyku (modern gothic), wykorzystującą system narratorski, wydawany przez White Wolf (a później Onyx Path Publishing) od 2004 roku. Zwany po prostu Światem Mroku lub też nowym Światem Mroku w celu odróżnienia go od starego. Dotychczas wydano dziewięć gier, a dziesiąta znajduje się w produkcji.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.